Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Cục thuế Ninh Bình - Hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013Kết thúc 5 tháng đầu năm tổng số thu ngân sách nội địa toàn tỉnh được trên 700 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Trong đó thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách trên 631 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Cục Thuế Ninh Bình đã phát động phong trào thi đua chuyên đề về đẩy mạnh tiến độ thu thuế phí, lệ phí, thu khác ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu 6 tháng đầu năm nay và công tác thu hồi nợ thuế, giảm nợ thuế, góp phần lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2013), hướng tới kỷ niệm 68 năm ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945 - 10/9/2013.

Theo đó, toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Tài chính ngân sách năm 2013 của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng nguồn thu. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, xác định công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2013 là nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung chỉ đạo quyết liệt về các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao.

Đối với nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách: Kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, khấu trừ thuế, quyết toán thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai thiếu số thuế phải nộp. Khai thác triệt để mọi nguồn thu, đôn đốc kịp thời số thuế đã kê khai vào ngân sách. Các trường hợp có số thuế âm liên tục, kéo dài, không phát sinh số thuế phải nộp, không đề nghị hoàn thuế, phải được kiểm tra xác định rõ nguyên nhân. Triển khai thực hiện quyết liệt đề án chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và khai thác tài nguyên khoáng sản; tiếp tục triển khai đề án chống thất thu nhà hàng, khách sạn trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các doanh nghiệp có rủi ro cao, các doanh nghiệp không giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế (qua công tác rà soát kê khai); kiểm tra trước hoàn kịp thời và tổ chức kiểm tra sau hoàn đối với các doanh nghiệp hoàn nhiều lần, số thuế hoàn lớn. Tích cực đôn đốc thu các khoản thuế phát sinh, các khoản thuế đã hết thời gian gia hạn. Khai thác triệt để mọi nguồn thu, với tỷ lệ thu cao nhất mà các đơn vị trong ngành đã đăng ký tại Hội nghị giao ban đầu tháng 6 vừa qua, phấn đấu đạt từ 46% dự toán thu cả năm trở lên.

Đối với công tác thu hồi nợ thuế, giảm nợ thuế với các nội dung: Thực hiện quyết liệt công tác đôn đốc thu nợ thuế, phấn đấu trong tháng 6 giảm 100% tỷ lệ nợ chờ xử lý (trừ số nợ thuế đang được gia hạn do Cơ quan Thuế ban hành thông báo chấp nhận gia hạn) và phấn đấu thi đua thực hiện chỉ tiêu giảm nợ thuế đến cuối năm theo chỉ tiêu do Tổng cục Thuế giao, các đơn vị cần phải tích cực, nỗ lực thực hiện triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp quản lý nợ đã được Tổng cục Thuế, Cục Thuế chỉ đạo; tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của Cấp uỷ Đảng, Chính quyền các cấp trong công tác thu nợ thuế nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013.

Mức thưởng để động viên, khuyến khích các đơn vị có nhiều nỗ lực hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đã đăng ký như sau: đến 30/6/2013, đơn vị nào hoàn thành dự toán thu thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 50% dự toán cả năm thì được thưởng 10 triệu đồng; nếu vượt thu trên 50% dự toán cả năm thì cứ vượt 1% được thưởng thêm 2 triệu đồng. Đối với công tác quản lý thu hồi nợ thuế, tại thời điểm 30/6/2013 nếu đơn vị nào có tổng số nợ dưới 5% tổng số thu ngân sách thì được thưởng 10 triệu đồng.

Bên cạnh các giải pháp nghiệp vụ cụ thể, yêu cầu cấp thiết đặt ra với toàn ngành là cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi công tác này là giải pháp có tính mở đường cho việc thực thi các nghiệp vụ quản lý thuế. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ngành Thuế và người nộp thuế. Đoàn kết, thống nhất cao trong tư duy và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức thuế. Nâng cao kỷ cương kỷ luật trong ngành. Xây dựng hình ảnh ngành thuế thân thiện, gần gũi người dân, doanh nghiệp. Phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách tỉnh giao./.


Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top