Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Thành phố Ninh Bình sau một năm thực hiện Luật thuế Sử dụng đất phi nông nghiệpThực hiện công tác triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngay từ những ngày đầu thực hiện (01/01/2012) thành phố Ninh Bình đã tổ chức triển khai việc tập huấn, hướng dẫn cho lãnh đạo, cán bộ địa chính, tổ trưởng dân phố và người nộp thuế của 14 phường, xã trên địa bàn. Đồng thời tổ chức đăng ký, kê khai thuế, phát hành thông báo và thu nộp thuế SDĐPNN năm 2012. Chi cục Thuế đã phối hợp lập bộ thuế SDĐPNN đối với 32.367 hộ có nhà trên đất với số thuế phải thu 3,7 tỷ đồng; 9.679 hộ đất trống với số thuế ghi thu 1,28 tỷ đồng; 204 tổ chức với số thuế ghi thu 1,59 tỷ đồng. Các phường, xã phối hợp triển khai thực hiện tốt việc thu, phát, đối chiếu tờ khai là: Ninh Phong, Nam Thành, Vân Giang, Thanh Bình, Bích Đào, Ninh Tiến. Đến hết ngày 31/12/2012, toàn thành phố đã thu, nộp thuế SDĐPNN được trên 5 tỷ đồng, trong đó: thu của 204 tổ chức với số tiền 1,23 tỷ đồng; thu gần 3,8 tỷ đồng đối với hộ gia đình. Có 7/14 đơn vị thu đạt 100% số thuế ghi thu là: Bích Đào, Phúc Thành, Nam Bình, Tân Thành, Nam Thành, Ninh Khánh, Ninh Sơn. 100% các đơn vị đã hoàn thiện thủ tục để Chi cục Thuế ban hành quyết định miễn, giảm thuế SDĐPNN đối với 2.674 hộ gia đình chính sách, với số tiền trên 329 triệu đồng. Chi cục Thuế thành phố đã thực hiện nhập tờ khai vào chương trình ứng dụng quản lý thuế phi nông nghiệp đối với đất có nhà đồng thời cấp mã số thuế cho 31.587 người nộp thuế.

Năm 2013, để thực hiện tốt công tác thu nộp thuế SDĐPNN Chi cục Thuế thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã phát động “Tuần lễ phi nông nghiệp từ ngày 01/06 đến ngày 07/6/2013” phối hợp tổ chức nộp thuế SDĐPNN tập trung tại trụ sở các Nhà văn hoá của tổ dân phố, phấn đấu thu nhanh gọn số thuế SDĐNN ghi thu.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Luật thuế SDĐPNN, đồng chí Dương Đức Khanh, Phó chủ tịch UBND thành phố - Trưởng ban chỉ đạo triển khai Luật thuế SDĐPNN của thành phố đã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Đài phát thanh thành phố phối hợp với Chi cục Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung cơ bản của Luật, các văn bản hướng dẫn, đưa tin về “Tuần lễ Phi nông nghiệp từ ngày 01/06-07/6/2013” trên phương tiện thông tin đại chúng để mọi tầng lớp nhân dân biết và thực hiện.

2. UBND các xã, phường rà soát, lập danh sách các đối tượng được miễn, giảm thuế SDĐPNN; quyết toán năm 2012, lập bộ thuế SDĐPNN năm 2013; đồng thời niêm yết công khai danh sách này tại các Nhà văn hoá của thôn, phố. Đôn đốc truy thu đủ số thuế SDĐPNN đối với các hộ còn nợ, nếu chưa nộp đầy đủ số thuế còn nợ thì không ký duyệt hồ sơ cấp phép xây dựng và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

3. Chi cục Thuế tiếp tục thực hiện tốt quy trình quản lý thu thuế mà ngành Thuế đã đề ra. Nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế; xây dựng đội ngũ cán bộ thuế có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện tốt công khai cơ chế quản lý, công khai mức thuế, trên cơ sở đó đảm bảo thu đúng, đủ và nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước. Tiếp tục rà soát các tổ chức kinh tế thuê đất, đất dự án của các doanh nghiệp yêu cầu kê khai theo quy định; rà soát, cấp mã số thuế cho người nộp thuế. Lập bộ và in thông báo năm 2013 xong trước ngày 28/5/2013.

4. Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa cán bộ Chi cục Thuế với cán bộ địa chính, Tổ trưởng tổ dân phố (thôn) các xã, phường trong công tác kê khai, lập bộ để đưa vào lập bộ quản lý thuế đảm bảo đầy đủ thông tin, chính xác, minh bạch.

Phát huy truyền thống nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tin tưởng rằng năm 2013 các đơn vị trên địa bàn thành phố Ninh Bình tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật thuế SDĐPNN góp phần thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đã đề ra./.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top