Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Chính sách thuế mới trong thời gian tới


I. Về thuế GTGT
II. Về thuế TNDN
III. Về thuế tài nguyên
IV. Về Quản lý thuế
V. Tóm tắt một số nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN
I. Về thuế GTGT


Ngày 19/6/2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT đã được Quốc Hội thông qua. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT gồm 6 nhóm vấn đề như sau:

(1) Về đối tượng không chịu thuế

- Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế: Bảo hiểm về con người; Bảo hiểm nông nghiệp; Bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị dụng cụ phục vụ trực tiếp đánh bắt thuỷ sản; Dịch vụ cho vay của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng, bán nợ, kinh doanh ngoại tệ; Bán tài sản bảo đảm của khoản nợ của tổ chức Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

- Bỏ dịch vụ phục vụ công cộng về vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư ở quy định về đối tượng không chịu thuế mà chuyển sang đối tượng chịu thuế suất 10%.

- Chuyển đổi căn cứ để xác định hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp từ tiêu thức thu nhập so với mức tiền lương tối thiểu sang tiêu thức doanh thu (ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng).

(2) Về thuế suất thuế GTGT

- Bổ sung quy định nguyên tắc xác định hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất 0% là hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ;

- Bổ sung mức thuế suất 5% đối với “Bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở”.

(3) Về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT và phương pháp tính thuế

a) Ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Bổ sung quy định cơ sở kinh doanh có doanh thu 1 tỷ đồng/năm trở lên áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có doanh thu dưới ngưỡng 1 tỷ đồng/năm nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, trừ trường hợp có đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

b) Về phương pháp tính trực tiếp trên GTGT:

Số thuế GTGT đối với đối tượng áp dụng phương pháp tính trực tiếp trên GTGT được xác định theo tỷ lệ % trên doanh thu đối với từng nhóm lĩnh vực: thương mại, sản xuất, vận tải, dịch vụ, xây dựng và nhóm các hoạt động khác.

(4) Về khấu trừ thuế GTGT:

- Bỏ khống chế thời hạn kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn điều chỉnh bổ sung trong trường hợp có sai sót,miễn là trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế;

- Bỏ quy định thuế GTGT đầu vào của TSCĐ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ để bảo đảm nhất quán với nguyên tắc chỉ khấu trừ thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT.

(5) Về hoàn thuế GTGT

- Mức thuế đầu vào tối thiểu để được hoàn thuế đối với đầu tư và xuất khẩu là 300 triệu đồng (mức hiện hành là 200 triệu đồng);

- Sửa đổi quy định về hoàn thuế do 03 tháng liên tục có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết được chuyển trừ vào số thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo và sau tháng thứ 12 hoặc quý thứ 4 (đối với trường hợp lựa chọn kê khai theo quý) mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết thì được hoàn thuế;

- Bổ sung quy định việc hoàn thuế đối với hàng hoá mang theo khi xuất cảnh của người mang hộ chiếu nước ngoài.

(6) Về giải pháp giảm thuế GTGT

Thực hiện giải pháp giảm 50% thuế GTGT đầu ra từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70 m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.

Luật có hiệu lưc thi hành từ 1/1/2014. Riêng quy định về áp dụng thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nhà ở thực hiện từ 1/7/2013.
Tài liệu đính kèm :
20130708_CS thue moi trong thoi gian toi.docx (46 KB)


Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top