Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Ngành Tài chính cần quyết liệt thực hiện đạt mục tiêu tài chính - ngân sách 2013Sáng ngày 17-7, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các bộ ngành; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu trong cả nước; phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: HMT

Phối hợp chặt chẽ chính sách tài chính với chính sách tiền tệ

Theo báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013 do Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp trình bày tại hội nghị, công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách tài chính của Bộ Tài chính đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ. Các dự án luật, pháp lệnh, nghị định, quyết định quy phạm pháp luật được chuẩn bị đúng trình tự, thủ tục và cơ bản bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là các đề án chính sách điều hành NSNN, chính sách tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường... góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Công tác theo dõi, chỉ đạo thực hiện các đề án cơ chế, chính sách có nhiều tiến bộ, góp phần hoàn thiện, ban hành trong thời gian ngắn, đáp ứng được yêu cầu quản lý và đòi hỏi thực tế của xã hội. Việc phối hợp giữa các Bộ Tài chính và các Bộ ngành, địa phương trong việc thực hiện các đề án cơ chế, chính sách ngày càng chặt chẽ, thường xuyên; bảo đảm tính thống nhất và khả thi.

Về triển khai giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, bám sát các Nghị quyết và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 128/QĐ-BTCngày 17/1/2013 về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó đã cụ thể hóa 37 nhiệm vụ Bộ Tài chính chủ trì và 52 nhiệm vụ Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành chức năng; đồng thời thường xuyên kiểm điểm, đánh giá và quyết liệt chỉ đạo, điều hành.

Bộ Tài chính đã chủ động theo dõi sát tình hình biến động của thị trường tài chính - tiền tệ để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ như: hài hòa cơ chế phát hành tín phiếu Kho bạc với tín phiếu Ngân hàng nhà nước, điều hành lãi suất trái phiếu Chính phủ với chính sách lãi suất của Ngân hàng nhà nước, cơ chế huy động và sử dụng vốn của NSNN với việc điều hành lượng cung tiền, cơ chế quản lý thị trường vàng, ngoại tệ,...

Sử dụng linh hoạt, đúng quy định của pháp luật các công cụ tài chính, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát nhằm đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ hàng nhập khẩu không khuyến khích, các mặt hàng trong nước đã sản xuất được, qua đó góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu, hạn chế nhập siêu.

Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trong nước, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh. Hoàn thiện về chính sách và thể chế quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); tăng cường năng lực thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi góp phần bổ sung nguồn vốn phục vụ các mục tiêu tăng trưởng và phục hồi kinh tế, việc giải ngân được thực hiện kịp thời, đúng theo các quy định của các hiệp định vay, hợp đồng uỷ quyền cho vay lại đã ký.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tập trung tăng cường kiểm soát thị trường, quản lý giá, cụ thể, Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để bình ổn giá cả thị trường; tổ chức thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu kịp thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp giảm chi phí lưu kho, lưu bãi, giảm áp lực tăng giá đầu ra, góp phần bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng chức năng có liên quan chống buôn lậu, gian lận thương mại. Riêng về giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục được điều hành theo đúng quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ, phù hợp với diễn biến thị trường thế giới; tiếp tục, đảm bảo hài hoà lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HMT

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tài chính tập trung thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Cụ thể:

Về tái cơ cấu đầu tư công: Tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để thực hiện rà soát, hoàn thiện pháp luật về phân cấp và quản lý đầu tư công; rà soát danh mục các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia; thực hiện các biện pháp tiết kiệm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả đầu tư; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư, vốn trái phiếu Chính phủ.

Về tái cơ cấu thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm: đã ban hành quy định về hướng dẫn Giám sát và giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán; tiếp tục triển khai công tác tái cấu trúc thị trường trái phiếu, đưa các sản phẩm mới về trái phiếu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn tài chính, thanh khoản; giám sát các giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, giao dịch nội bộ, thao túng giá chứng khoán.

Về tái cơ cấu DNNN, tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp. Đôn đốc triển khai, tham gia Đề án “Tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước theo Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý theo hướng tối thiểu bằng hoặc cao hơn so với thực hiện năm 2012, tập trung giảm giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, Ngân sách TW chi hỗ trợ hơn 3.600 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương khắc phục thiên tai, dịch bệnh; mua thẻ bảo hiểm y tế, phụ cấp trực; kinh phí ăn trưa cho trẻ em 3 - 4 tuổi; tiền điện cho hộ nghèo; xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường công ích; thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ phụ cấp; kinh phí đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự trữ nhà nước đã xuất cấp gần 44 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt. Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ chi an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán cho các đối tượng thụ hưởng chính sách.

Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp trình bày báo cáo tại hội nghị. Ảnh: HMT

Tích cực triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD

Đến hết tháng 6/2013, Bộ Tài chính đã cơ bản triển khai thực hiện xong các giải pháp về tài chính - NSNN nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Về các giải pháp về thuế, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, ngay sau khi có Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện việc gia hạn từ 3-6 tháng, giảm một số khoản thu NSNN đối với doanh nghiệp có đủ điều kiện theo quy định như thuế TNDN, thuế GTGT, thuế bảo vệ môi trường, lệ phí trước bạ, tiền thuê đất. Việc ban hành các chính sách này được đánh giá là kịp thời, có tác dụng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy thị trường.

Đối với nỗ lực thực hiện dự toán thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2013, trong 6 tháng đầu năm, thu NSNN ước đạt 356.520 tỷ đồng, đạt 43,7% dự toán, tăng 4,5% mức thực hiện cùng kỳ năm 2012; Chi NSNN ước đạt 448.910 tỷ đồng, bằng 45,9% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ; Bội chi NSNN 6 tháng đầu năm ước 92.390 tỷ đồng, bằng 57% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm; Tính đến ngày 25/6/2013, đã tổ chức huy động được 120,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 61,8% nhiệm vụ huy động vốn năm 2013.

Trong bối cảnh tình hình tài chính – ngân sách nhà nước hiện đang trong giai đoạn rất khó khăn. Để đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, cân đối NSNN mang tính khả thi trong điều kiện giảm thu lớn do nhiều nguyên nhân, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương một số nội dung sau:

Trước mắt dừng ban hành các chính sách làm giảm thu NSNN. Giao Bộ Tài chính chủ động điều chỉnh kịp thời thuế suất thuế nhập khẩu, ưu tiên giữ thuế để đảm bảo thu ngân sách; Hạn chế thấp nhất việc ban hành các chế độ, chính sách làm tăng chi NSNN; chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và các địa phương sớm rà soát để loại bỏ các chính sách, chế độ không phù hợp; Hạn chế việc ứng vốn các dự án đầu tư do khó khăn về cân đối ngân sách và huy động vốn; Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Điều hành ngân sách chủ động, tích cực phù hợp với khả năng thu ngân sách, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp. Thực hiện nguyên tắc chia sẻ khó khăn giữa NSTW và NSĐP, các địa phương chủ động phấn đấu tăng thu và thu hồi nợ đọng để bù vào phần giảm thu do miễn, giảm, giãn thuế và các nguyên nhân khách quan khác...

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: HMT

Đảm bảo các nguồn chi cho an sinh xã hội, cho con người

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, theo Thủ tướng Chính phủ nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm rất nặng nề, ngành Tài chính cần phấn đấu và quyết liệt hơn nữa trong thực hiện để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, xác định nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức nên ngay từ đầu năm Chính phủ đã ban hành 2 Nghị quyết 01 và 02 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu. Thủ tướng cho biết, Chính phủ tổ chức họp hàng tháng và dành trọng tậm cho nội dung này với tinh thần phấn đấu thực hiện đạt được các mục tiêu đề ra và huy động mọi nguồn lực để đạt được các mục tiêu, trong đó có nhiệm vụ về tài chính- ngân sách.

Tập trung vào các nhóm giải pháp thực hiện, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị, ngành Tài chính cần tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, coi đó là cái gốc để nuôi dưỡng nguồn thu. Đồng thời, Bộ Tài chính tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt hơn nữa, phấn đấu đạt kế hoạch đề ra. Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài chính chủ động làm việc với từng địa phương, các DN để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo pháp luật. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện rà soát việc hoàn thuế GTGT, chống chuyển giá, xử lý nợ đọng thuế...Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ kiểm soát chặt, không ban hành các chính sách gây giảm thu của ngân sách, cùng với tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và DN.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các nhóm giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm như: Thực hiện nghiêm túc quản lý chi ngân sách theo tinh thần vẫn giữ kế hoạch chi nhưng rà soát lại để hết sức tiết kiệm chi theo đúng Chỉ thị 09 của Thủ tướng Chính phủ; Trung ương và địa phương phải phấn đấu cân đối thu - chi, trong đó đảm bảo các nguồn chi cho an sinh xã hội, cho con người; Chặt chẽ kiểm soát khoản ngân sách dự phòng; Xây dựng dự toán NSNN năm 2014 phải sát thực tế trên cơ sở dự báo chính xác và tính toán các khả năng thu- chi của năm 2013; Kiểm soát giá cả thị trường gắn liền với công khai, minh bạch trong điều hành giá...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự nỗ lực chung của tất cả các cấp, các ngành nói chung và ngành Tài chính nói riêng, cả nước sẽ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát trong năm 2013.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hứa với Thủ tướng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành địa phương quán triệt và thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top