Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2013Ngày 19/7/2013, ngành Thuế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2013. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với 64 điểm cầu trên cả nước.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại điểm cầu cơ quan Tổng cục Thuế có sự tham dự và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn; Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam chủ trì hội nghị.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế phát biểu tại Hội nghị

Kết quả thực hiện công tác thu NSNN 6 tháng đầu năm 2013

Ngành Thuế triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng đầu năm 2013 trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và thách thức, bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp, ngoài việc hỗ trợ, thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo đà kích thích tăng trưởng kinh tế cũng đã tác động làm giảm nguồn thu ngân sách trong những tháng đầu năm....Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt và linh hoạt của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của các doanh nghiệp và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, các cấp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, kết quả thu 6 tháng đầu năm 2013 do ngành Thuế quản lý ước đạt 291.600 tỷ đồng, đạt 45,2% so dự toán, bằng 44,3% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 4,2% so cùng kỳ, trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 55.430 tỷ đồng, đạt 56% so dự toán và bằng 91,2% so cùng kỳ; Thu nội địa trừ dầu ước đạt 236.170 tỷ đồng, đạt 43,3% so dự toán, bằng 42,2% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 7,9% so cùng kỳ. Số thu trừ dầu thô và tiền sử dụng đất ước đạt 223.500 tỷ đồng, bằng 44,1% so dự toán, bằng 43,3% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 9,3% so cùng kỳ.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Trần Văn Phu báo cáo tại Hội ghị

Để đạt được kết quả trên, trong 6 tháng đầu năm, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; cùng với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các Bộ, ngành ở Trung ương và cấp uỷ, chính quyền các địa phương, cơ quan thuế đã tăng cường thực hiện nhiều biện pháp quản lý thu thuế, nhất là các biện pháp về đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, tư vấn trực tiếp, mở trang thông tin điện tử, các Cục Thuế tổ chức “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” và “tuần lễ hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2012”; Tăng cường công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế GTGT, miễn giảm, gia hạn nộp thuế, đẩy mạnh việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời đối tượng nộp thuế, để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách qua đó góp phần kiểm soát và bình ổn giá cả thị trường; Triển khai đồng bộ các giải pháp về chống thất thu, hạn chế nợ đọng thuế nhằm ngăn chặn và phòng chống các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu hồi kịp thời số nợ thuế vào NSNN, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ thuế mới phát sinh, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng và đảm bảo huy động đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho NSNN.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn báo cáo tại Hội ghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được nêu trên, công tác quản lý thuế 6 tháng đầu năm 2013 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách quản lý, sử dụng hoá đơn, có một số doanh nghiệp, chủ yếu là DN nhỏ, mới thành lập, những doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu hàng bách hoá tổng hợp qua biên giới đất liền; kinh doanh hàng nông, lâm, thuỷ hải sản, nhất là cà phê đã thực hiện mua, bán, sử dụng HĐ bất hợp pháp, để khấu trừ thuế GTGT, nhằm trục lợi tiền thuế từ NSNN; Vẫn còn một số địa phương có tình trạng cấp, đóng mã số thuế không đúng quy định; Công tác quản lý thuế đối với hộ kê khai, hộ kinh doanh cố định, các ca sỹ, nghệ sỹ chưa sát với thực tế phát sinh, nhất là trong ngành dịch vụ, ăn uống, các ca sỹ nổi tiếng... từ đó ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra; Lực lượng cán bộ thanh tra, kiểm tra thuế tại các địa phương chưa tương xứng với khối lượng công việc; Nợ đọng thuế tăng cao so với thời điểm 31/12/2012 (tăng 32%)...

Điểm cầu Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh

Giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu 6 tháng cuối năm 2013

Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng cuối năm 2013, ngành Thuế xác định 5 nhiệm vụ công tác thuế trọng tâm và đề ra 21 nhóm giải pháp để tập trung thực hiện. Trong đó, 05 nhiệm vụ công tác thuế từ nay cho đến cuối năm 2013 là:

Thứ nhất: Toàn ngành tập trung, ra sức phấn đấu, thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế (tập trung nội dung khấu trừ hoàn thuế) và quản lý nợ đọng thuế.

Thứ hai: Triển khai các nhiệm vụ phục vụ việc xây dựng dự toán thu nội địa năm 2014 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg và Thông tư số 90/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thứ ba: Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách kinh tế vĩ mô theo Nghị quyết số 01/CP, Nghị quyết số 02/CP và các chính sách điều hành khác của Chính phủ.

Thứ tư: Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung Luật thuế TNCN; Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thuế TNDN.

Thứ năm: Tiếp tục thực hiện tốt chương trình phòng và chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý nội ngành, thắt chặt kỷ cương kỷ luật, đổi mới phương pháp làm việc, cũng cố năng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Bộ Tài chính biểu dương những kết quả đạt được của ngành thuế trong 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng ghi nhận: “hình ảnh người cán bộ thuế ngày càng gần gũi với người dân và doanh nghiệp; Uy tín và vị thế của ngành thuế ngày càng nâng cao vì thế ngành thuế luôn hoàn thành những trọng trách do Đảng và nhà nước giao kể cả trong những thời kỳ khó khăn nhất của nền kinh tế, từ đó góp phần quan trọng vào sự phát triển của kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là sự nỗ lực phấn đấu và thành tích xuất sắc của ngành thuế”.

Bộ trưởng nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra từ nay đến cuối năm rất nặng nề, Bộ trưởng đề nghị ngành thuế cần tập trung thực hiện quyết liệt một số nội dung như: xác định nhiệm vụ trọng tâm nhất và quyết liệt nhất là tập trung vào nhiệm vụ thu NSNN; Tập trung nguồn lực thực hiện nhanh, mạnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, đặc biệt chú trọng thanh tra, kiểm tra với hoạt động chuyển giá, kinh doanh qua mạng, thương mại điện tử, doanh nghiệp thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu nghi ngờ, doanh nghiệp đen kinh doanh hàng nông sản xuất khẩu...; Ngành thuế phải đẩy mạnh đôn đốc thu hồi nợ thuế cũng như tăng cường các biện pháp quản lý nợ đọng thuế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, tổ chức đối thoại với NNT theo quy chế, Tổng cục Thuế cũng cần tổ chức thường xuyên các buổi họp báo công bố kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành thuế để tạo sự đồng thuận của nhân dân; Thực hiện kế hoạch cải cách thuế, đẩy mạnh thực hiện kê khai thuế qua mạng cả về số lượng và chất lượng; Thực hiện đơn giản hoá thủ tục hành chính theo đề án 30, tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của cán bộ công chức nhất là bộ phận cán bộ công chức thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp; Xây dựng đội nghũ án bộ thuế trong sách vững mạnh và có hiệu lực hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ; Công tác xây dựng dự toán phải sát thực tế.

Bộ trưởng thay mặt Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận những kiến nghị của ngành thuế, Bộ trưởng sẽ giao cho các đơn vị tham mưu thuộc Bộ đề xuất phương án để giải quyết sớm những kiến nghị của ngành thuế. Bộ trưởng mong toàn thể cán bộ công chức ngành thuế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN 2013.

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức ngành Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng và hứa với Bộ trưởng sẽ quán triệt và thực hiện những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, ngành thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao phó./.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top