Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

no image

Một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Nghị định về thuế GTGT trong thời gian tới

Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi, bổ sung đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 19/6/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01... Đọc thêm »

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

no image

Ngày Pháp luật tài chính 28-8

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân... Đọc thêm »

Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

no image

Định hướng hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và JICA Nhật Bản

“Ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý đầu tư công và quản lý nợ công” là những định hướng quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Hợp tác qu... Đọc thêm »

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

no image

Miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây sinh sản

Ngày 20/8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 116/2013/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu mặt hàng da trăn có nguồn gốc từ gây sinh sản. Th... Đọc thêm »

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

no image

Tăng thuế tài nguyên gắn với nâng cao hiệu quả quản lý

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chưa đồng thuận với mức thuế tài nguyên mà Chính phủ đưa ra theo hướng tăng thuế suất, tại buổi họp cuối của phiên... Đọc thêm »

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

no image

Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách nhà nước năm 2013

Bộ Tài chính vừa mới có Công văn số 10343/BTC-TCT gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường ... Đọc thêm »

no image

Chính phủ ban hành Nghị định hướng dẫn giảm thuế TNDN và GTGT

Ngày 13/08/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của... Đọc thêm »

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

no image

Phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật thuế trên địa bàn Tp.Hà Nội: Hiệu quả thiết thực

Cục Thuế Hà Nội triển khai công tác thuế giai đoạn 2008-2012 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, thách thức; thời gian... Đọc thêm »

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

no image

Bộ Tài chính triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ

Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của... Đọc thêm »

Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

no image

Xử lý hóa đơn của người nộp thuế qua thanh, kiểm tra: Thực trạng và giải pháp

Nghị Định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã giao quyền cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tự in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn bán hà... Đọc thêm »

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top