Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Bộ Tài chính triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủTrong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, theo ðó, một loạt các giải pháp điều hành về tài chính – NSNN ðã ðýợc thực hiện, qua đó đã đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội. Công tác quản lý, điều hành giá cả cũng góp phần tích cực trong việc thực hiện kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường.

Ảnh minh họa. Nguồn Interrnet

Tổng hợp việc triển khai các đề án xây dựng chính sách trình Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 đầu năm 2013

Trong tháng 7/2013, Bộ Tài chính phải hoàn thành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 13 đề án (trong đó: 07 đề án thuộc CTCT tháng 7 và 6 đề án từ CTCT 6 tháng đầu năm chuyển sang). Tính đến hết tháng 7/2013, đã hoàn thành 10 đề án, đạt 77%.

Ngoài các đề án theo chương trình công tác nêu trên, trong tháng 7/2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một số đề án quan trọng khác, như: (i) Tờ trình về việc xem xét bổ sung đối tượng và điều kiện giảm tiền thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo Nghị định số 121/2010/NĐ-CP, Nghị định số 69/2009/NĐ-CP; (ii) Tờ trình về kiến nghị điều chỉnh giảm tỷ lệ đóng góp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới; (iii) Tờ trình về quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu; (iv) Tờ trình về việc những định hướng sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước; v.v...

Tình hình thực hiện các đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ và các công việc thường xuyên theo CTCT tháng 7/2013: Trong tháng 7/2013, Bộ đã ký ban hành 11 Thông tư (Phụ lục 1 đính kèm), 286 Quyết định và 1.665 công văn gửi các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cá nhân.

Tình hình kinh tế vĩ mô và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tháng 7 năm 2013

Tình hình kinh tế vĩ mô

Theo đánh giá tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2013, kinh tế -xã hội trong 7 tháng đầu năm 2013 đã có những chuyển biến rõ rệt và đạt được nhiều kết quả tích cực, đúng hướng trong các ngành, lĩnh vực.

Lạm phát được kiềm chế, giá cả, thị trường khá ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2013 tăng 0,27%, đã có xu hướng giảm nhẹ hoặc tăng không đáng kể từ tháng 3/2013 đến nay[so với tháng 12 năm trước, ngoại trừ năm 2012 tăng 2,22%, CPI tháng 7 các năm 2004-2011 dao động trong khoảng 3,22-19,78%]. So với tháng 12/2012, CPI tháng 7/2013 tăng 2,68%, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ 2004 - 2011.

Xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao và ổn định, 7 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 72,74 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước[Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 43,96 tỷ USD, tăng 26,3%; khu vực trong nước tăng 1,6%]; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 73,47 tỷ USD, tăng 15%; nhập siêu khoảng 733 triệu USD, bằng 1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Vốn FDI đăng ký và thực hiện trong những tháng gần đây tiếp tục duy trì mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện ước đạt 6,65 tỷ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2012; vốn đăng ký ước đạt 11,91 tỷ USD, tăng 19,6%.

Giải ngân vốn ODA 7 tháng đầu năm ước đạt 2,55 tỷ USD, đạt 59,3% kế hoạch cả năm 2013.

Vốn đầu tư phát triển từ NSNN lũy kế từ đầu năm đến 15/7/2013 ước đạt 83,55 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch năm.

An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, 7 tháng đầu năm ước tạo việc làm cho khoảng 849,6 nghìn lao động, đạt 53,1% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: lạm phát tuy được kiềm chế nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ lạm phát cao trở lại trong những tháng cuối năm; lãi suất tuy giảm nhưng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp còn thấp; dư nợ tín dụng tăng chậm; tiến độ thu NSNN đạt thấp so với kế hoạch. Thị trường và sức mua có chuyển biến nhưng chậm, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn.

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013

a) Tình hình thực hiện dự toán thu NSNN:

Tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 41,9% (khoảng 21.550 tỷ đồng) so với mức thực hiện tháng 6; Lũy kế thu 7 tháng ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó:

+ Thu nội địa: đạt 281.720 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Ước tính đến hết tháng 7/2013, cả nước có 23/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán (từ 58% trở lên). So với thực hiện cùng kỳ năm 2012, có 51/63 địa phương thu đạt và vượt, tuy nhiên mức tăng không lớn.

- Thu từ dầu thô: đạt 64.330 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, trên cơ sở giá dầu bình quân 7 tháng đạt khoảng 112 USD/thùng, sản lượng thanh toán ước đạt 8,67 triệu tấn, bằng 61,3% kế hoạch.

- Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng số thu về xuất nhập khẩu đạt 119.695 tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ , đạt 47,8% dự toán, tăng 12,1% cùng kỳ năm 2012.

b) Tình hình huy động vốn cho NSNN:

Tính đến hết tháng 7/2013, đã tổ chức huy động được 127,33 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 65,3% nhiệm vụ huy động vốn trong nước cho đầu tư phát triển năm 2013.

Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

Về cơ bản, trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013, các đơn vị đã triển khai theo tiến độ đối các nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì. Cụ thể như sau:

Đối với việc thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, triệt để tiết kiệm

- Trong tháng 7/2013, Bộ Tài chính đã báo cáo Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đánh giá tình hình NSNN cả năm 2013, khái toán NSNN năm 2014; tổ chức hội nghị ngành Tài chính đánh giá sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và quán triệt giải pháp tổ chức, điều hành 6 tháng cuối năm với mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2013.

- Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã và đang tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tình hình thu NSNN tại một số địa phương trọng điểm, Tập đoàn, Tổng công ty có số thu ngân sách lớn như: thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, các tỉnh Quảng Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Tập đoàn Dầu khí.... Đồng thời, đang khẩn trương xây dựng trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ V.

- Bộ Tài chính cũng đã tập trung chỉ đạo ngành Thuế và Hải quan tăng cường thực thi pháp luật về thuế, đẩy mạnh chống thất thu, nợ đọng thuế và chống chuyển giá; thường xuyên duy trì các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thu nộp ngân sách tại các doanh nghiệp và công tác hoàn thuế, khấu trừ thuế giá trị gia tăng tại nhiều địa phương; có văn bản yêu cầu địa phương tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro về thuế; tổ chức hội nghị tọa đàm về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hàng nông lâm, thủy hải sản.... Tính đến hết tháng 7/2013, thông qua công tác quản lý nợ đọng thuế và đấu tranh chống buôn lậu, ngành Thuế đã thu được gần 14.704 tỷ đồng nợ thuế tại thời điểm 31/12/2012 chuyển sang năm 2013; ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 9.000 vụ việc buôn lậu, với trị giá trên 200 tỷ đồng, thu vào NSNN khoảng 602 tỷ đồng.

Đối với việc tăng cường kiểm soát, điều hành giá cả

a) Đối với điều hành giá xăng, dầu:

- Mặc dù giá xăng dầu thế giới trong những ngày đầu tháng 7/2013 biến động tăng, nhưng để đảm bảo mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế, ngày 11/7/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 8993/BTC-QLG đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục sử dụng quỹ BOG và giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước như thời điểm điều chỉnh giá ngày 28/6/2013.

- Đến giữa tháng 7/2013, giá xăng dầu thế giới có diễn biến rất phức tạp và tăng mạnh. Để điều hành giá xăng dầu theo mục tiêu đã đề ra; sau khi thống nhất với Bộ Công Thương, ngày 17/7/2013, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 9274/BTC-QLG, trong đó quy định: Tiếp tục giữ thuế suất thuế nhập khẩu các mặt hàng xăng dầu; mức trích quỹ bình ổn như hiện hành; cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được tiếp tục sử dụng Quỹ BOG tính cho lượng xăng (300 đ/lít); tăng mức sử dụng Qũy BOG đối với mặt hàng diêzen, dầu hỏa thêm 100 đ/lít. Điều chỉnh tăng giá bán đối với mặt hàng xăng: 468 đ/lít; dầu điêzen: 470 đ/lít; dầu hỏa: 426 đ/lít từ 20 giờ ngày 17/7/2013.

- Thực hiện công khai chi tiết tình hình trích lập, sử dụng Quỹ BOG của từng doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trên trang website của Bộ Tài chính và gửi các cơ quan thông tấn báo chí.

b) Về điều hành giá điện:

- Ngày 16/7/2013, Bộ đã ban hành công văn số 561/BTC-QLG tham gia ý kiến với Bộ Công Thương về kế hoạch giá bán điện và khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2013-2015. Bộ Công Thương đã chỉ đạo Tập đoàn điện lực VN tính toán lại chi phí sản xuất để có lộ trình điều chỉnh giá điện phù hợp.

Trên cơ sở đó, vào ngày 31/7, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có thông báo điều chỉnh giá điện bán lẻ tăng thêm 5% kể từ ngày 1/8 (giá điện bán lẻ bình quân sẽ là 1.508,85 đồng mỗi KWh, tăng 71,85 đồng so với hiện hành). Đợt tăng giá điện lần này nhằm bù đắp một phần chi phí phát điện tăng lên do tăng giá than và tăng giá khí, đồng thời từng bước đưa giá điện tiệm cận với giá thị trường để thu hút đầu tư.

c) Đối với giá các mặt hàng khác: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá của một số mặt hàng quan trọng khác như: khí hóa lỏng,; giá dịch vụ cảng biển; thép; xi măng; phân bón; giá sữa; giá đường và giá dịch vụ khám chữa bệnh cho người...Phối hợp chặt chẽ với Bộ ngành theo dõi thông tin thị trường, tình hình cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng thuộc danh mục kê khai, đăng ký giá theo Luật giá....

Đối với việc đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng

- Bộ Tài chính đã tham gia cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN, trái phiếu chính phủ; tiếp tục tham gia sửa đổi Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 9/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Hợp tác công tư; thực hiện rà soát, hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về phân cấp và quản lý đầu tư công; rà soát danh mục các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia; thực hiện thẩm tra việc phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2013 của các Bộ, cơ quan trung ương.

- Tiếp tục triển khai tái cơ cấu thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm: tăng cường kiểm tra đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán có vấn đề về an toàn tài chính, thanh khoản; vi phạm các quy định về giao dịch, bảo vệ tài sản của nhà đầu tư; tăng cường công tác giám sát giao dịch, kịp thời phát hiện các dấu hiệu giao dịch bất thường, thao túng giá chứng khoán.

- Tiếp tục đôn đốc thực hiện theo tiến độ các Đề án tái cơ cấu của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đã được phê duyệt.

Về đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

- Bộ Tài chính đã thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2013 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách... thực hiện hướng dẫn và đảm bảo nguồn để đảm bảo chi trả kịp thời thực hiện chính sách tăng lương tối thiểu chung (từ 1.050.000 đồng/tháng lên 1.150.000 đồng/tháng) từ ngày 01/7/2013.

- Trong tháng 7/2013, đã chỉ đạo hoàn thành xuất cấp 3.977 tấn gạo hỗ trợ cho các địa phương Lào Cai (200 tấn); Cao Bằng (1.100 tấn); Gia Lai (321 tấn); Đắk Lắk (1.000 tấn); Nghệ An (1.220 tấn) và Lào Cai (136 tấn). Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2013, tổng số gạo dự trữ quốc gia xuất cấp để cứu trợ cho nhân dân ở những vùng bị thiếu đói, giáp hạt đạt trên 45,8 nghìn tấn, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top