Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

Ngày Pháp luật tài chính 28-8Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân, ngày 25/1/2011, Bộ Tài chính đã quyết định lấy ngày truyền thống ngành tài chính hàng năm (ngày 28/8) làm “Ngày pháp luật tài chính”.

Để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thuế đến NNT, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh việc tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế nhằm chia sẻ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đảm bảo cho các chính sách phát huy tác dụng, đi vào cuộc sống. Nhiều nội dung, chương trình và đề án lớn đã được triển khai tuyên truyền, phổ biến từ cấp Tổng cục đến cấp cơ sở như: Nghị quyết số 02/NQ-CP, kê khai, quyết toán thuế TNCN, TNDN năm 2012, chính sách về lệ phí trước bạ, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thuế TNDN.Việc tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn thường xuyên cho NNT cũng như cán bộ thuế, tổ chức “tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế” vừa giải đáp các vướng mắc, kiến nghị của NNT vừa là kênh để tiếp nhận ý kiến phản hồi từ phía người dân, doanh nghiệp về những chính sách thuế. Đồng thời, Tổng cục Thuế liên tục duy trì, phối hợp thông tin với các cơ quan ngôn luận, báo chí để thực hiện tuyên truyền về ngành Thuế kịp thời, phù hợp với định hướng, mục tiêu quản lý thuế ở từng thời điểm thích hợp...Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top