Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Đề xuất tổ chức tài chính vi mô được miễn thuế thu nhập trong 2 năm


Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng thí điểm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) đối với Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến, Theo đó, đề xuất việc thí điểm áp dụng chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12.Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Dự thảo, tổ chức tài chính vi mô được Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 nhưng không đủ điều kiện được áp dụng các chính sách ưu đãi thuế quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì được áp dụng chính sách ưu đãi thuế thí điểm, cụ thể như sau:Đề xuất áp dụng thuế suất thuế thu nhập DN 20% đối với phần thu nhập của tổ chức tài chính vi mô. Từ ngày 1/1/2016, thu nhập TCTCVM quy định tại khoản này được áp dụng thuế suất 17%. Bên cạnh đó, TCTCVM được miễn thuế thu nhập DN trong 2 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với phần thu nhập có được từ việc thực hiện hoạt động tài chính vi mô. Thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên kể từ khi TCTCVM có thu nhập chịu thuế từ thực hiện hoạt động tài chính vi mô./.Nguồn : gdt.gov.vn

Blog mang tính chất chia sẻ thông tin của tổng cục thuế. copy bài đã để lại nguồn.
Bài copy đã có chỉnh sửa cho phù hợp với blog, nội dung vẫn như cũ

Kế toán 247 - Kế toán Hà Nội
Công ty CP nghiên cứu và hỗ trợ Doanh Nghiệp Hà Nội
Cung cấp dịch vụ kế toán thuế - Đào tạo kế toán tổng hợp thực tế
trung tâm kế toán tphcm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài Xem Nhiều Nhất

Lưu trữ Blog

^ Back to Top